نهال بادام خوشه ای اصلاح شده|بادام خوشه ای اصلاح شده ۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷ مهندس شمس

نهال بادام خوشه ای اصلاح شده|بادام خوشه ای اصلاح شده ۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷ مهندس شمس
  • ابیاری :: ۲۰ لیتر در ۲۰ روز
  • تحمل خشکی :: متحمل
  • وزن میوه :: ۱۲
  • وزن مغز میوه :: ۶
  • عمر اقتصادی :: بیش از ۱۰۰ سال
  • بدون آفت
  • بهترین کیفیت
  • تضمین بهترین نهال ها
  • ارسال به سراسر کشور

تماس بگیرید!

نهال بادام خوشه ای اصلاح شده|بادام خوشه ای اصلاح شده
اطلاعات تماس
۰۹۱۲۰۴۶۰۳۵۴س مهندس سوهانی
۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷ مهندس شمس

نهال بادام خوشه ای اصلاح شده|بادام خوشه ای اصلاح شده ۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷ مهندس شمس

بادام نوعی میوه است، که درخت آن بومی ایران و کشورهای اطراف و آسیای مرکزی است، اما در مناطق بسیاری کشت می‌شود. در اصل بادام جزو مغزهای حقیقی به حساب نمی‌آید، بلکه از انواع شفت هاست که دارای یک پوسته بیرونی و یک پوشش درونی سخت است که دانه (مغز) در درون آن قرار می‌گیرد. ارتفاع درخت بادام ۴ تا ۱۰ متر است و قطر آن نیز می‌تواند به بیش از ۳۰ سانتیمتر برسد. نوع خودروی آن را که هسته‌های کوچک دارد اَرْژَن می‌نامند

ارزش و خصوصیات عمومی نهال

نهال بادام خوشه ای اصلاح شده عمده ترین خواص آن زود به بار نشستن، مقاومت نسبی به بیماریها و شکل مطلوب مغز آن است. بیشتر در حوزه مدیترانه کشت میشود و تمایل اندکی به کلروز در تابستان دارد.

کلون R486

خاستگاه نهال بادام خوشه ای

فرانسه INRA

شجره: کرستوموردتو × آی (۱۹۶۰)

واریته ثبت شده در کاتالوگ رسمی ۱۹۶۶

ویژگیهای درخت نهال بادام خوشه ای اصلاح شده

قدرت درخت بادام                           خیلی قوی

قامت بادام خوشه ای    بیشتر کشیده، کمی گسترده، شاخ و برگ میانه

محل استقرار میوه              عموماً روی گل خوشه های بهاری و کمی روی اسپارها

زمان گلدهی                    نیمه دیر گل، تمام گل در جنوب فرانسه در حدود ۵ مارس

زمان برداشت                   از ۲۰ سپتامبر در جنوب فرانسه

ویژگیهای میوه بادام خوشه ای اصلاح شده

سختی پوست          نیم سخت              نسبت مغز به پوست            ۴۰%-۳۵

% مغز دو قلو           ۰%                     وزن متوسط                     ۷/۱-۴/۱ گرم

شرح مغز بادام          کشیده، نسبتاً کلفت، کمی ناصاف

مصرف                  مفید برای هرگونه مصرف و مطلوب برای خلال بادام

ویژگیهای زراعی بادام

گرده افشانها                    فورادوئل، لوران، فرراستار، آی

سرعت باردهی                  متوسط، اولین برداشت در سال پنجم

پتانسیل تولید                   بسیار پربار در کاشت تحت آبیاری منظم و گرده افشانی دقیق به طور متوسط ۱۵۰۰ کیلوگرم در هکتار مغز بادام میدهد

سال آوری                       در شرایط تحت آبیاری، اندک است

حساسیت به بیماریها  نهال بادام

نسبتاً مقاوم به مونیلیا روی شاخه. خیلی حساس به فوزیکوکوم، نیازمند به سمپاشی با قارچ کش هنگام گل ریزان و برگ ریزان. مقاوم به تاولور و پلی استیگما

تربیت                            مشکل به سبب استحکام زیاد