نهال بادام‌ منقا اصلاح شده|بادام‌ منقا اصلاح شده ۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷ مهندس شمس

نهال بادام‌منقا اصلاح شده|بادام‌منقا اصلاح شده ۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷ مهندس شمس
  • ابیاری :: ۲۰ لیتر در ۲۰ روز
  • تحمل خشکی :: متحمل
  • وزن میوه :: ۱۲
  • وزن مغز میوه :: ۶
  • عمر اقتصادی :: بیش از ۱۰۰ سال
  • بدون آفت
  • بهترین کیفیت
  • تضمین بهترین نهال ها
  • ارسال به سراسر کشور

تماس بگیرید!

نهال بادام‌منقا اصلاح شده|بادام‌منقا اصلاح شده
اطلاعات تماس
۰۹۱۲۰۴۶۰۳۵۴س مهندس سوهانی
۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷ مهندس شمس
بادام نوعی میوه است، که درخت آن بومی ایران و کشورهای اطراف و آسیای مرکزی است، اما در مناطق بسیاری کشت می‌شود. در اصل بادام جزو مغزهای حقیقی به حساب نمی‌آید، بلکه از انواع شفت هاست که دارای یک پوسته بیرونی و یک پوشش درونی سخت است که دانه (مغز) در درون آن قرار می‌گیرد. ارتفاع درخت بادام ۴ تا ۱۰ متر است و قطر آن نیز می‌تواند به بیش از ۳۰ سانتیمتر برسد. نوع خودروی آن را که هسته‌های کوچک دارد اَرْژَن می‌نامند
نهال بادام‌ اصلاح شده نیز مانند اغلب درختهای میوه معمولاً هنگام خواب یا قبل از بیدار شدن کاشته میشود. اما بهترین موقع  کاشت وقتی است که ریشه های حساس نهال بادام‌ منقا ضربه انتقال را بهتر تحمل میکنند و با استقرار در جای خود تا قبل از باز شدن برگچه ها به ریشه زایی مجدد می پردازند. ریشه نهالها در مخلوطی مرکب از خاک رس به اضافه کود گاوی و آب که چاله ای از زمین ریخته میشود قرار میگیرد. با این کار ریشه های کهنه و ریشه های تازه روییده به سرعت رشد و تغذیه جوانه های نو رس را در بهار تأمین میکنند.
تراکم کاشت نهال بادام‌ منقا اصلاح شده
·        شرایط اقلیمی زراعی بادام‌
·        شرایط اقتصادی
·        عملیات زراعی (کاربرد ماشین آلات و غیره)
·        میزان کارایی مواد گیاهی (پایه و ارقام)
·        تراکم کم (۵۰+ متر مربع برای هر درخت در زمینهای کم عمق یا دیم)
·        تراکم زیاد (یعنی کاشت نهال اضافی «فرعی» به منظور بهره برداری موقت در سالهای اول)
در مناطق کم آب و در خاکهای کم عمق فواصل نهال بادام منقا اصلاح سده روی خطوط و بین خطوط به ترتیب زیر عملاً رضایتبخش بوده است:
در ۷ × ۵ متر، ۲۸۵ اصله درخت در هکتار
در ۷ × ۶ متر، ۲۳۸ اصله درخت در هکتار
در ۷ × ۷ متر، ۲۰۴ اصله درخت در هکتار