نهال بادام تونو اصلاح شده|بادام تونو اصلاح شده ۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷ مهندس شمس

نهال بادام تونو اصلاح شده|بادام تونو اصلاح شده ۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷ مهندس شمس
  • ابیاری :: ۲۰ لیتر در ۲۰ روز
  • تحمل خشکی :: متحمل
  • وزن میوه :: ۱۲
  • وزن مغز میوه :: ۶
  • عمر اقتصادی :: بیش از ۱۰۰ سال
  • بدون آفت
  • بهترین کیفیت
  • تضمین بهترین نهال ها
  • ارسال به سراسر کشور

تماس بگیرید!

نهال بادام تونو اصلاح شده|بادام تونو اصلاح شده
اطلاعات تماس
۰۹۱۲۰۴۶۰۳۵۴س مهندس سوهانی
۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷ مهندس شمس

نهال بادام تونو اصلاح شده|بادام تونو اصلاح شده ۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷ مهندس شمس

ادام نوعی میوه است، که درخت آن بومی ایران و کشورهای اطراف و آسیای مرکزی است، اما در مناطق بسیاری کشت می‌شود. در اصل بادام جزو مغزهای حقیقی به حساب نمی‌آید، بلکه از انواع شفت هاست که دارای یک پوسته بیرونی و یک پوشش درونی سخت است که دانه (مغز) در درون آن قرار می‌گیرد.

ارزش و خصوصیات عمومی نهال بادام تونو اصلاح شده

نهال بادام تونو اصلاح شده یکی از معروفترین ارقام بادام اسپانیا است. درختی است با خصوصیات گیاهی خوب و پر بار اما به سبب زودگلی در فرانسه کاشته نمیشود گرچه گلهای آنها در مقابل سرمای بهاره مقاومت نسبی نشان میدهد.

کلون R485

خاستگاه

فرانسه –INRA

شجره: کریستومورتو × آی (۱۹۶۰). هم تلاقی با فراگنس

ثبت در کاتالوگ رسمی ۱۹۶۶

ویژگیهای درخت نهال

قدرت نهال بادام           متوسط تا قوی

قامت درخت نهال                  کشیده، پر شاخه تر از فراگنس

محل استقرار میوه              عموماً روی گل خوشه بهاری و کمی روی اسپارها

زمان گلدهی                    دیر گل، ۲-۱ روز بعد از فراگنس

زمان برداشت                   حدود ۲۰ شهریور در جنوب فرانسه

ویژگیهای میوه

سختی پوست          سخت                   نسبت مغز به پوست            ۲۸-۲۵%

% مغز دو قلو  بادام    ۰%                     وزن متوسط                     ۴/۱-۳/۱ گرم

شرح مغز بادام          مغز بزرگ، پهن، قهوه ای تیره با پوست ظریف

مصرف                  مفید برای هرگونه مصرف به ویژه برای تهیه دراژه

ویژگیهای زراعی نهال بادام

گرده افشانها                     فراگنس، فرراستار، آی

سرعت باردهی                  سریعتر از فراگنس

پتانسیل تولید                   پربار تا خیلی پربار، کمتر از فراگنس

سال آوری                       گرایش قابل توجه به تناوب

حساسیت به بیماریها         تا حدی حساس به فوزیکوکوم و حساس به تاولور

تربیت بادام تونو اصلاح شده                           نسبتاً آسان