نهال بادام دیرگل اصلاح شده|بادام دیرگل اصلاح شده ۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷ مهندس شمس

نهال بادام دیرگل اصلاح شده|بادام دیرگل اصلاح شده ۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷ مهندس شمس
 • ابیاری :: ۲۰ لیتر در ۲۰ روز
 • تحمل خشکی :: متحمل
 • وزن میوه :: ۱۲
 • وزن مغز میوه :: ۶
 • عمر اقتصادی :: بیش از ۱۰۰ سال
 • بدون آفت
 • بهترین کیفیت
 • تضمین بهترین نهال ها
 • ارسال به سراسر کشور

تماس بگیرید!

نهال بادام دیرگل اصلاح شده|بادام دیرگل اصلاح شده
اطلاعات تماس
۰۹۱۲۰۴۶۰۳۵۴س مهندس سوهانی
۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷ مهندس شمس
نهال بادام دیرگل اصلاح شده|بادام دیرگل اصلاح شده ۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷ مهندس شمس
بادام نوعی میوه است، که درخت آن بومی ایران و کشورهای اطراف و آسیای مرکزی است، اما در مناطق بسیاری کشت می‌شود. در اصل بادام جزو مغزهای حقیقی به حساب نمی‌آید، بلکه از انواع شفت هاست که دارای یک پوسته بیرونی و یک پوشش درونی سخت است که دانه (مغز) در درون آن قرار می‌گیرد. ارتفاع درخت بادام ۴ تا ۱۰ متر است و قطر آن نیز می‌تواند به بیش از ۳۰ سانتیمتر برسد. نوع خودروی آن را که هسته‌های کوچک دارد اَرْژَن می‌نامند
تهیه و کاشت نهال بادام
نهال بادام دیرگل اصلاح شده که با پیوندکهای سال (جوانه های بیدار) در خزانه روی پایه های انتخابی پیوند شده باشد عموماً بهتر و برتر از نهال هایی هستند که روی پایه های بذری در محل اصلی یا با جوانه های خواب پیوند شده باشند.
 • ریشه نهال بادام دیرگل پس از بیرون آمدن از خاک و قبل از انتقال باید با گونی یا پارچه ای مرطوب پوشانده شود.
 • ریشه ها قبل از کاشت نهال در توده ای از ماسه یا خاک مرطوب قرار گیرند.
 • هرس اصلاحی ریشه های زخمی، شکسته یا ناسالم در هنگام کاشت، ریشه های سالم نیازی به هرس ندارند.
 • اگر کاشت نهال به تأخیر افتد یا ریشه ها هنگام حمل و نقل آسیب ببینند، اندود کردن آنها با مخلوطی از کود حیوانی، خاک رس و آب به صورت غشای محافظ ریشه ضروری است.
 • کاشتن نهال بادام دیرگل اصلاح شده بادام دیرگل اصلاح شده در گودال به همان عمقی که در خزانه بوده است، به طوری که طوقه آن زیر خاک نباشد.
 • قرار دادن جوانه انتهایی فوقانی نهال به سمت وزش بادهای تند و غالب.
 • ریختن کمی خاک اضافی موقت در اطراف نهال بادام پس از کاشت و برداشتن آن اندکی پس از استقرار نهال و به قیم بسته شدن ساقه آن.
 • سربرداری نهال بادام دیرگل اصلاح شده بلافاصله پس از کاشت به طول ۷۰ تا ۱۰۰ سانتیمتر از زمین با قطع مورب پشت به جوانه.
کوتاه کردن ۳-۲ شاخه فوقانی روی یک تا دو جوانه و حذف سایر جوانه ها و شاخه ها