نهال بادام سنگی اصلاح شده|بادام سنگی اصلاح شده ۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷ مهندس شمس

نهال بادام سنگی اصلاح شده|بادام سنگی اصلاح شده ۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷ مهندس شمس
  • ابیاری :: ۲۰ لیتر در ۲۰ روز
  • تحمل خشکی :: متحمل
  • وزن میوه :: ۱۲
  • وزن مغز میوه :: ۶
  • عمر اقتصادی :: بیش از ۱۰۰ سال
  • بدون آفت
  • بهترین کیفیت
  • تضمین بهترین نهال ها
  • ارسال به سراسر کشور

تماس بگیرید!

نهال بادام سنگی اصلاح شده|بادام سنگی اصلاح شده
اطلاعات تماس
۰۹۱۲۰۴۶۰۳۵۴س مهندس سوهانی
۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷ مهندس شمس
نهال بادام سنگی اصلاح شده|بادام سنگی اصلاح شده ۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷ مهندس شمس
بادام نوعی میوه است، که درخت آن بومی ایران و کشورهای اطراف و آسیای مرکزی است، اما در مناطق بسیاری کشت می‌شود. در اصل بادام جزو مغزهای حقیقی به حساب نمی‌آید، بلکه از انواع شفت هاست که دارای یک پوسته بیرونی و یک پوشش درونی سخت است که دانه (مغز) در درون آن قرار می‌گیرد. ارتفاع درخت بادام ۴ تا ۱۰ متر است و قطر آن نیز می‌تواند به بیش از ۳۰ سانتیمتر برسد. نوع خودروی آن را که هسته‌های کوچک دارد اَرْژَن می‌نامند
ارزش خصوصیات عمومی نهال
نهال بادام سنگی اصلاح شده بادامی است پر بار با مغز مطلوب و شکلی خوش ترکیب که در اسپانیا بیشتر از فرانسه کشت میشود به علت زود گلی آن در فرانسه زیاد استقبال نشده است.
کلون R928
خاستگاه نهال بادام
اسپانیا
ویژگیهای درخت نهال بادام سنگی
قدرت                            قوی
قامت                            بلند، کمی گسترده
محل استقرار میوه              عموماً روی گل خوشه های بهاری و گاهی روی شاخه های یکساله
زمان گلدهی                    دیر گل
زمان برداشت                    کمی دیر رس
ویژگیهای میوه نهال
سختی پوست          سخت          نسبت مغز به پوست            ۳۰%-۲۶
% مغز دوقلو            ۰%            وزن متوسط                     ۴/۱ گرم
شرح مغز بادام          بیضی، صاف با شکل مطلوب
مصرف                  مفید برای هرگونه مصرف
ویژگیهای زراعی نهال بادام سنگی
گرده افشانها                    فراگنس، گلورییتا
سرعت باردهی                  خیلی زود
پتانسیل تولید                  مطلوب
سال آوری                       خفیف
حساسیت به بیماریها نهال بادام سنگی اصلاح شده
مقاوم به فوزیکوکوم
تربیت نهال بادام
آسان در شکل دهی و هرس