نهال بادام سهند اصلاح شده|بادام سهند اصلاح شده ۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷ مهندس شمس

نهال بادام سهند اصلاح شده|بادام سهند اصلاح شده ۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷ مهندس شمس
  • ابیاری :: ۲۰ لیتر در ۲۰ روز
  • تحمل خشکی :: متحمل
  • وزن میوه :: ۱۲
  • وزن مغز میوه :: ۶
  • عمر اقتصادی :: بیش از ۱۰۰ سال
  • بدون آفت
  • بهترین کیفیت
  • تضمین بهترین نهال ها
  • ارسال به سراسر کشور

تماس بگیرید!

نهال بادام سهند اصلاح شده|بادام سهند اصلاح شده
اطلاعات تماس
۰۹۱۲۰۴۶۰۳۵۴س مهندس سوهانی
۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷ مهندس شمس
نهال بادام سهند اصلاح شده|بادام سهند اصلاح شده ۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷ مهندس شمس
بادام نوعی میوه است، که درخت آن بومی ایران و کشورهای اطراف و آسیای مرکزی است، اما در مناطق بسیاری کشت می‌شود. در اصل بادام جزو مغزهای حقیقی به حساب نمی‌آید، بلکه از انواع شفت هاست که دارای یک پوسته بیرونی و یک پوشش درونی سخت است که دانه (مغز) در درون آن قرار می‌گیرد. ارتفاع درخت بادام ۴ تا ۱۰ متر است و قطر آن نیز می‌تواند به بیش از ۳۰ سانتیمتر برسد. نوع خودروی آن را که هسته‌های کوچک دارد اَرْژَن می‌نامند
ارزش و خصوصیات عمومی نهال
نهال بادام سهند اصلاح شده رقمی است قابل توجه از نظر قدرت تولید، استحکام، سال آوری و انعطاف پذیری اندک. در تمام حوزه مدیترانه کاشته میشود. برعکس خیلی حساس به فوزیکوکوم است و برای کاشت در مناطق آلوده به این بیماری توصیه نمیشود.
کلون R769
خاستگاه نهال بادام سهند
فرانسه INRA
ویژگیهای درخت نهال بادام سهند
قدرت                            متوسط. پیوند روی پایه GF677
قامت                            عمودی با شاخ و برگ زیاد
محل استقرار میوه              روی گل خوشه های بهاری
زمان گلدهی بادام سهند                   خیلی دیر گل، ۵ روز بعد از فراگنس
زمان برداشت                   زودرس، حدود ۱۵ سپتامبر در جنوب فرانسه
ویژگیهای میوه بادام سهند
سختی پوست                   سخت                   نسبت مغز به پوست            ۳۰%-۲۸
% مغز دو قلو                    ۰%                     وزن متوسط                     یک گرم
شرح مغز بادام                  کوچک ولی با شکل مطلوب، روشن و صاف
مصرف                           مفید برای هرگونه مصرف
ویژگیهای زراعی بادام سهند اصلاح شده
گرده افشانها                    لوران
سرعت باردهی                  زودتر از فراگنس
پتانسیل تولید                  نسبتاً زیاد ولی کم بارتر از فراگنس
سال آوری                       گرایش به تناوب
حساسیت به بیماریها نهال بادام سهند اصلاح شده          حساس به فوزیکوکوم. برای اقلیم مرطوب توصیه نمیشود. مقاوم به مونیلیا
تربیت                            نسبتاً آسان، شاخ و برگهای فرعی زیاد در آغاز