نهال بادام سوپر نوا اصلاح شده|بادام سوپر نوا اصلاح شده ۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷ مهندس شمس

نهال بادام سوپر نوا اصلاح شده|بادام سوپر نوا اصلاح شده ۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷ مهندس شمس
  • ابیاری :: ۲۰ لیتر در ۲۰ روز
  • تحمل خشکی :: متحمل
  • وزن میوه :: ۱۲
  • وزن مغز میوه :: ۶
  • عمر اقتصادی :: بیش از ۱۰۰ سال
  • بدون آفت
  • بهترین کیفیت
  • تضمین بهترین نهال ها
  • ارسال به سراسر کشور

تماس بگیرید!

نهال بادام سوپر نوا اصلاح شده|بادام سوپر نوا اصلاح شده
اطلاعات تماس
۰۹۱۲۰۴۶۰۳۵۴س مهندس سوهانی
۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷ مهندس شمس
نهال بادام سوپر نوا اصلاح شده|بادام سوپر نوا اصلاح شده ۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷ مهندس شمس
بادام نوعی میوه است، که درخت آن بومی ایران و کشورهای اطراف و آسیای مرکزی است، اما در مناطق بسیاری کشت می‌شود. در اصل بادام جزو مغزهای حقیقی به حساب نمی‌آید، بلکه از انواع شفت هاست که دارای یک پوسته بیرونی و یک پوشش درونی سخت است که دانه (مغز) در درون آن قرار می‌گیرد. ارتفاع درخت بادام ۴ تا ۱۰ متر است و قطر آن نیز می‌تواند به بیش از ۳۰ سانتیمتر برسد. نوع خودروی آن را که هسته‌های کوچک دارد اَرْژَن می‌نامند
ارزش و خصوصیات عمومی نهال بادام سوپر نوا اصلاح شده
نهال بادام سوپر نوا اصلاح شدهرقمی است بسیار جالب از نظر دیرگلی. درختی است پربار ولی پوست میوه سخت شکسته میشود و اغلب در موقع شکستن آن، مغز بادام زخمی میشود.
کلون R800
خاستگاه نهال بادام
فرانسه INRA
ویژگیهای درخت نهال بادام
قدرت                             خیلی قوی
قامت                             کشیده، کم شاخ و برگ
محل استقرار میوه              روی گل خوشه های بهاری و روی اسپارها
زمان گلدهی                    یک تا سه روز قبل از فراگنس
زمان برداشت                   همزان با فراگنس
ویژگیهای میوه نهال بادام
سختی پوست                   سخت                   نسبت مغز به پوست            ۳۰%
% مغز دو قلو                    ۰%                     وزن متوسط                     ۴/۱ گرم
شرح مغز بادام                  کمی کشیده، پهن، ناصاف، گاهی پیچیده، طعم معطر
مصرف                           خمیر مایه برای شیرینی پزی و تنقلات
ویژگیهای زراعی نهال بادام سوپر نوا اصلاح شده
گرده افشانها                    فراگنس، فررادوئل
سرعت باردهی                  کند
پتانسیل تولید                  خیلی زیاد
سال آوری                       محسوس به ویژه پس از سالهای پربار
حساسیت به بیماریها  نهال بادام
خیلی حساس به فوزیکوکوم و تاولور، کمی مقاوم به مونیلیا
تربیت نهال بادام
آسان، فقط باید سال اول آن را هرس کرد