نهال بادام فرانیس اصلاح شده|بادام فرانیس اصلاح شده ۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷ مهندس شمس

نهال بادام فرانیس اصلاح شده|بادام فرانیس اصلاح شده ۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷ مهندس شمس
  • ابیاری :: ۲۰ لیتر در ۲۰ روز
  • تحمل خشکی :: متحمل
  • وزن میوه :: ۱۲
  • وزن مغز میوه :: ۶
  • عمر اقتصادی :: بیش از ۱۰۰ سال
  • بدون آفت
  • بهترین کیفیت
  • تضمین بهترین نهال ها
  • ارسال به سراسر کشور

تماس بگیرید!

نهال بادام فرانیس اصلاح شده|بادام فرانیس اصلاح شده
اطلاعات تماس
۰۹۱۲۰۴۶۰۳۵۴س مهندس سوهانی
۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷ مهندس شمس
بادام نوعی میوه است، که درخت آن بومی ایران و کشورهای اطراف و آسیای مرکزی است، اما در مناطق بسیاری کشت می‌شود. در اصل بادام جزو مغزهای حقیقی به حساب نمی‌آید، بلکه از انواع شفت هاست که دارای یک پوسته بیرونی و یک پوشش درونی سخت است که دانه (مغز) در درون آن قرار می‌گیرد. ارتفاع درخت بادام ۴ تا ۱۰ متر است و قطر آن نیز می‌تواند به بیش از ۳۰ سانتیمتر برسد. نوع خودروی آن را که هسته‌های کوچک دارد اَرْژَن می‌نامند
عمده ترین برتری نهال بادام فرانیس اصلاح شده  مرغوبیت، کیفیت و بازر پسندی برتر آنهاست که از نظر تجارتی و اقتصادی قابل توجه است به این شرط که ارقام نهال بادام فرانیس اصلاح شده  تلقیح کننده آنها نیز کاملاً خودسازگار باشند. مزیت عمده ارقام نهال بادام فرانیس خودبارور، ویژگی خودسازگاری و سازش مطلوب آنها با تمام ارقام خودسترون است.
قدرت تولید نهال بادام
تناوب (سال آوری) نهال بادام فرانیس اصلاح شده  نیز عامل دیگری است که اغلب با چگونگی باردهی درخت بادام ارتباط نزدیک می یابد زیرا بعضی ارقام خود به خود تمایل بیشتری به تناوب دارند. حتی واریته ای که مثلاً روی شاخه های طویل یک درخت و در عین حال روی خوشه گل های بهاری به بار می نشیند معمولاً نسبت به رقمی که فقط عادت به باردهی روی خوشه گلهای بهاری دارد تمایل کمتری به تناوب نشان میدهد. در این نوع باغها به علت تراکم زیاد درخت در واحد سطح و گرده گلهای سازگار و فراوان، ارزیابی آنها نسبت به باغهای عادی احتمالاً تفاوت برآورد خواهد داشت