نهال بادام مامایی اصلاح شده|بادام مامایی اصلاح شده ۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷ مهندس شمس

نهال بادام مامایی اصلاح شده|بادام مامایی اصلاح شده ۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷ مهندس شمس
  • ابیاری :: ۲۰ لیتر در ۲۰ روز
  • تحمل خشکی :: متحمل
  • وزن میوه :: ۱۲
  • وزن مغز میوه :: ۶
  • عمر اقتصادی :: بیش از ۱۰۰ سال
  • بدون آفت
  • بهترین کیفیت
  • تضمین بهترین نهال ها
  • ارسال به سراسر کشور

تماس بگیرید!

نهال بادام مامایی اصلاح شده|بادام مامایی اصلاح شده
اطلاعات تماس
۰۹۱۲۰۴۶۰۳۵۴س مهندس سوهانی
۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷ مهندس شمس
در هنگام کاشت نهال بادام مامایی اصلاح شده : ساقه نهال بادام مامایی اصلاح شده در ارتفاع ۷۰ سانتیمتر تا ۱ متر کوتاه میشوند تا برداشت مکانیکی در آینده آسان باشد. شاخه های جانبی از ۳۰ سانتیمتر آخر با دو جوانه کوتاه میشوند و بقیه شاخه های تحتانی از ۳۰ سانتیمتر به پایین حذف میشوند.
هرس تابستانی نهال بادام مامایی اصلاح شده: در اواخر ژوئن شاخه های داخلی چسبیده به محور اصلی را ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر فقط کوتاه میکنند و از حذف آنها برای کمک به باز شدن و تقویت شاخه های پایین تر و انتخاب احتمالی بازوهای بهتر در آینده صرف نظر میشود. بقیه شاخه های قاعده تنه را از بیخ می برند به طوری که بیش از ۶-۵ شاخه روی تنه باقی نماند.
هرس زمستانی نهال بادام  در این فصل است که ۳ تا ۴ بازوی اصلی انتخاب و بقیه شاخه ها از بیخ حذف میشوند. اولین بازوهای مادری طوری دست چین میشوند که بالاتر از یک متر و نیمی سطح زمین قرار نگیرند. اگر قامت درخت بلند یا قدرت آن زیاد باشد، نهالها را به هم می بندند یا آنها را از ۱۵۰ سانتیمتر بالاتر سر بر میکنند.
هرس در سال دوم
هرس تابستانی (نیمه مه – نیمه ژوئن) نهال بادام مامایی اصلاح شده : چون بازوها و شاخه بندی های اولیه درخت دو برابر شده اند، میتوان شاخه های اضافی قدیم را که به سوی داخلی درخت میروند ته بر کرد.
هرس زمستانی نهال بادام اصلاح شده: دو بازوی ثانوی که با بازوهای اولی (مادری) شکل «y» میسازند، حفظ میشوند. هر کدام از آنها به سمت بالا و خارج قرار دارد. هدایت بازوهای ثانوی بر حسب هرس کوتاه یا بلند ممکن است با کوتاه کردن یا کوتاه نکردن آنها توأم باشد. هرس بلند باردهی درخت را جلو می اندازد و زحمت کمتر دارد اما با این حال تکنیک آن قابل تأمل است زیرا ساختار درخت را بر هم میریزد. در هرس بلند نهال بادام ، کوتاه کردن سر شاخه های مادری الزامی نیست، مگر اینکه رشد آنها از حد گذشته باشد. در این حالت است که یک یا دو بازوی ثانوی با تمام انشعاب هایشان بی آنکه کوتاه شوند باقی میمانند