نهال بادام پایه رویشی|بادام پایه رویشی ۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷ مهندس شمس

نهال بادام پایه رویشی|بادام پایه رویشی ۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷ مهندس شمس
  • ابیاری :: ۲۰ لیتر در ۲۰ روز
  • تحمل خشکی :: متحمل
  • وزن میوه :: ۱۲
  • وزن مغز میوه :: ۶
  • عمر اقتصادی :: بیش از ۱۰۰ سال
  • بدون آفت
  • بهترین کیفیت
  • تضمین بهترین نهال ها
  • ارسال به سراسر کشور

تماس بگیرید!

نهال بادام پایه رویشی|بادام پایه رویشی
اطلاعات تماس
۰۹۱۲۰۴۶۰۳۵۴س مهندس سوهانی
۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷ مهندس شمس
نهال بادام پایه رویشی|بادام پایه رویشی ۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷ مهندس شمس
بادام نوعی میوه است، که درخت آن بومی ایران و کشورهای اطراف و آسیای مرکزی است، اما در مناطق بسیاری کشت می‌شود. در اصل بادام جزو مغزهای حقیقی به حساب نمی‌آید، بلکه از انواع شفت هاست که دارای یک پوسته بیرونی و یک پوشش درونی سخت است که دانه (مغز) در درون آن قرار می‌گیرد. ارتفاع درخت بادام ۴ تا ۱۰ متر است و قطر آن نیز می‌تواند به بیش از ۳۰ سانتیمتر برسد. نوع خودروی آن را که هسته‌های کوچک دارد اَرْژَن می‌نامند
نهال بادام رویشی بادامی است قوی و آسان برای فرم گیری. پر بار است، اما کمتر از ماس بوورا و فرانکولی. مغز بسیار پر ارزش از لحاظ تجارتی.
کلون R916
خاستگاه
فرانسه INRA
ویژگیهای درخت نهال بادام پایه رویشی
قدرت                            متوسط تا کمی قوی در آغاز
قامت                            گسترده، افتاده
محل استقرار میوه              عموماً روی گل خوشه های بهاری
زمان گلدهی                    دیرگل، سه روز بعد از فراگنس
زمان برداشت                   پیش رس حدود اول سپتامبر در جنوب فرانسه
ویژگیهای میوه نهال
سختی پوست                   سخت          نسبت مغز به پوست            ۳۸%-۳۲
% مغز دو قلو                     ۲۰%-۵       وزن متوسط                     ۲/۱-۹/۰ گرم
شرح مغز بادام                  کوچک و روشن
مصرف                            مفید برای هر گونه مصرف
ویژگیهای زراعی
گرده افشانها                    خودبارور است
سرعت باردهی                  خیلی زود رس
پتانسیل تولید                  خوب
سال آوری                       کمی محسوس ولی هر سال بار میدهد
حساسیت به بیماریها نهال
اندکی حساس به فوزیکوکوم
تربیت نهال بادام
نسبتاً آسان. نیاز به هرس منظم دارد