نهال گردو زودبازده اصلاح شده|زودبازده اصلاح شده|۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷ مهندس شمس

نهال گردو زودبازده اصلاح شده|زودبازده اصلاح شده|۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷ مهندس شمس
دسته:
  • ابیاری :: ۲۰ لیتر در ۲۰ روز
  • تحمل خشکی :: متحمل
  • وزن میوه :: ۱۲
  • وزن مغز میوه :: ۶
  • عمر اقتصادی :: بیش از ۱۰۰ سال
  • بدون آفت
  • بهترین کیفیت
  • تضمین بهترین نهال ها
  • ارسال به سراسر کشور

تماس بگیرید!

نهال گردو زودبازده اصلاح شده|زودبازده اصلاح شده
اطلاعات تماس
۰۹۱۲۰۴۶۰۳۵۴ مهندس سوهانی
۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷ مهندس شمس
نهال گردو زودبازده اصلاح شده که همان گردوی بومی ایران است، به سبب مقاومت و تحمل نسبت CLRV و به سبب وحشی بودن نسبی و ویژگیهای طبیعی که دارد به رغم حساسیت نسبی نسبت به بیماریهای ریشه، بهترین پایۀ انتخابی برای پیوند و کاشت در غلب مناطق مساعد گردو خیزمان شناخته شده است.
پایۀ نهال گردو زودبازده اصلاح شده به سبب نیرو و قدرت رشد زیادی که به درخت گردو منتقل می شود، بخصوص برای ارقامی که میوه های جانبی می دهند مناسبتر است.
نهال گردو زودبازده بین رشد گیاهی و جنسی درخت تعادل برقرار می کند و محصول فراوان با کیفیت مطلوب و مرغوب به بار می آورد. در ضمن چون CLRV از طریق میوه و مغز نهال گردو زودبازده نیز انتقال می یابد، هشداری است برای خزانه کاران تا هسته های گردوی بذری را از درختان سالم و از مناطق عاری از ویروس انتخاب کنند.هدف کلی، ایجاد تعادل بین رشد گیاهی و جنسی در گردو زودبازده است، بنابراین مؤسسه های پژوهشهای علمی از جنس Juglans دو رگ گیری بین گونه ای انجام می دهند.
متأسفانه عیب بزرگی که این دو رگها در آزمایشهای مقدماتی نشان داده اند حساسیت فوق العاده شدید آنها به CLRV است که در نتیجۀ آن با ظهور خط سیاه و برهم خوردن تعادل پایه و پیوندک باعث مرگ درخت می شود، به ویژه اگر با واریته ای پیوند شده باشند که زودتر به بار می نشیند