نهال گردو پدرو اصلاح شده|پدرو اصلاح شده|۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷ مهندس شمس

نهال گردو پدرو اصلاح شده|پدرو اصلاح شده|۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷ مهندس شمس
دسته:
  • ابیاری :: ۲۰ لیتر در ۲۰ روز
  • تحمل خشکی :: متحمل
  • وزن میوه :: ۱۲
  • وزن مغز میوه :: ۶
  • عمر اقتصادی :: بیش از ۱۰۰ سال
  • بدون آفت
  • بهترین کیفیت
  • تضمین بهترین نهال ها
  • ارسال به سراسر کشور

تماس بگیرید!

نهال گردو پدرو اصلاح شده|پدرو اصلاح شده
اطلاعات تماس
۰۹۱۲۰۴۶۰۳۵۴ مهندس سوهانی
۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷ مهندس شمس
مغز گردو نوعی مغز دانه است که به صورت خام (طبخ نشده) مصرف می‌گردد. این مغز می‌تواند به تنهایی یا آجیل با ترکیب سایر مغزها نظیر بادام، پسته، فندق و… مصرف شود. مغز گردو از خشکبار است.
نهال گردو پدرو اصلاح شده با توجه به معایب و محاسن گونه های مختلف پایه، Juglans regia تنها گونه ای است که مخصوصاً به دلیل تحمل و مقاومت آن در مقابل ویروس پیچیدگی برگ گیلاس (CLRV) که عامل غیر مستقیم ناسازگاری پایه و پیوندک روی خط سیاه است، و با توجه به انتشار و انتقال سریع این ویروس به وسیلۀ گرده های گل، برای سالهای آینده بهترین پایۀ انتخابی برای اغلب مناطق گردوخیز محسوب می شود.
نهال گردو پدرو اصلاح شده با القاء قدرت مطلوب به ارقامی که روی شاخه های میوه دهندۀ جانبی بار می دهند (مخصوصاً به واریتۀ لارا که قدرت طبیعی آن ضعیف است) سبب تحریک و رشد و نمو درخت پس از باردهیهای اولیه، و در نتیجه سبب تقویت درخت و حفظ تعادل بین رشد گیاهی و رشد جنسی آن می شود.
گزینش دورگهای بین گونه‌ای حاصل از نسل دوم، یا از regia، به منظور حفظ تعادل و قدرت و مقاومت در مقابل CLRV اقدامی است که به شرط تکمیل تکنیک ریز ازدیادی یا ازدیاد کلونی در آزمایشگاه، آیندۀ جوزکاری را نویدبخش خواهد کرد