نهال گردو چندلر اصلاح شده|چندلر اصلاح شده|۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷ مهندس شمس

نهال گردو چندلر اصلاح شده|چندلر اصلاح شده|۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷ مهندس شمس
دسته:
  • ابیاری :: ۲۰ لیتر در ۲۰ روز
  • تحمل خشکی :: متحمل
  • وزن میوه :: ۱۲
  • وزن مغز میوه :: ۶
  • عمر اقتصادی :: بیش از ۱۰۰ سال
  • بدون آفت
  • بهترین کیفیت
  • تضمین بهترین نهال ها
  • ارسال به سراسر کشور

تماس بگیرید!

نهال گردو چندلر اصلاح شده|چندلر اصلاح شده
اطلاعات تماس
۰۹۱۲۰۴۶۰۳۵۴ مهندس سوهانی
۰۹۱۲۰۴۶۰۳۲۷ مهندس شمس
نهال گردو چندلر اصلاح شده یکی از بهترین ارقام این گروه است که هم اکنون با ۷۸۰۰۰۰ اصله درخت جوزستانهای گسترده ای را در ۶۵% از کل مساحت زیر کشت فرانسه به خود اختصاص داده است.
گردو چندلر واریته ای است قدیمی و بومی فرانسه با تنۀ نیمه بلند و نسبتاً قوی. این واریته با توجه به عوامل محدود کنندۀ خاک و اقلیم برای اغلب مناطق گردوخیز بخصوص برای احداث جوزستانهای نیمه گسترده تا گسترده در سطح وسیع و تجارتی، به منظور تهیۀ گردوی خشک و تازه و مغز گردوی مرغوب، بسیار مناسب و قابل توصیه است. چندلر زود به بار می نشیند، محصول فراوان می دهد (حدود ۳ تا ۴ تن در هکتار هر سال) و مغز گردوی آن مرغوب و بازارپسند است. با آنکه اندازۀ میوۀ این واریته زیاد درشت نیست، به سبب سایر خواص مطلوبی که دارد از ارقام شناخته شده و معتبر است.
نهال گردو چندلر اصلاح شده نسبت به باکتریوز Bacteriose حساسیت چندانی ندارد و به سبب خاصیت دیر گلی گل نر و ماده اغلب از خطر یخبندانهای بهاره در امان می ماند. گل نر آن زودتر از گل ماده باز می شود، بنابراین باید با ارقام تلقیح کننده دیگر مانند میلانز Metlannaise یا روند دومونتیناک Ronde de Montignac مخلوط در باغ کاشته شود